Aberdeen Global - Asia Pacific Equity (USD)

LU0011963245
Měna fondu:
USD
Třída aktiv:
akciové
Region:
Asie
Správce:
Poslední kurz:
125.4162 (11.2.2021)
Vznik fondu:
21.8.2012
Manažerský poplatek:
1.75 %
Dokumentace:
Další třídy fondu
Podobné fondy
Výkonnost fondu
Kumulovaná
30 dní 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let 7 let 10 let
10.1% 36.1% 34.2% 35.8% 121.4% 73.7% 0.0%
Anualizovaná
3 roky 5 let 7 let 10 let
10.7% p.a. 17.2% p.a. 8.2% p.a. 0.0% p.a.
Za jednotlivé roky
2021 2020 2019 2018 2017 2016
6.0% 2.8% 10.6% -11.2% 32.4% 3.8%
* od začátku roku
Rizikovost fondu
Rizikovost dle SRRI 6
Volatilita od počátku / 5 let 15.81% / 16.69%
Maximální / obvyklý propad -32.73 % / -18.28 %
Maximální / obvyklá doba propadu 2.87 roku / 0.83 roku
Beta 0.89
Cílové trhy
Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Informovaný nebo pokročilý investor
Investiční horizont minimálně 5 let
Investiční cíl Ochrana či růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika 6