Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond (USD)

LU0094548533
Měna fondu:
USD
Třída aktiv:
dluhopisové
Region:
Asie
Správce:
Poslední kurz:
7.7643 (12.2.2021)
Vznik fondu:
21.8.2012
Manažerský poplatek:
1.00 %
Dokumentace:
Výkonnost fondu
Kumulovaná
30 dní 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let 7 let 10 let
0.6% 12.2% 11.0% 9.9% 22.1% 14.3% 0.0%
Anualizovaná
3 roky 5 let 7 let 10 let
3.2% p.a. 4.1% p.a. 1.9% p.a. 0.0% p.a.
Za jednotlivé roky
2021 2020 2019 2018 2017 2016
-0.1% -0.9% 1.7% -3.6% 9.6% -1.3%
* od začátku roku
Rizikovost fondu
Rizikovost dle SRRI 4
Volatilita od počátku / 5 let 5.00% / 5.66%
Maximální / obvyklý propad -11.06 % / -1.56 %
Maximální / obvyklá doba propadu 4.72 roku / 0.29 roku
Beta 0.19
Cílové trhy
Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Informovaný nebo pokročilý investor
Investiční horizont minimálně 2 roky
Investiční cíl Ochrana či růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika 4