Aberdeen Global - Emerging Markets Bond (USD)

LU0132414144
Měna fondu:
USD
Třída aktiv:
dluhopisové
Region:
Globální rozvíjející se trhy
Správce:
Poslední kurz:
49.6055 (12.2.2021)
Vznik fondu:
07.10.2010
Manažerský poplatek:
1.50 %
Dokumentace:
Výkonnost fondu
Kumulovaná
30 dní 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let 7 let 10 let
-0.9% 5.6% 1.0% 4.9% 38.5% 28.6% 52.9%
Anualizovaná
3 roky 5 let 7 let 10 let
1.6% p.a. 6.7% p.a. 3.7% p.a. 4.3% p.a.
Za jednotlivé roky
2021 2020 2019 2018 2017 2016
-1.2% -3.2% 11.7% -8.4% 11.6% 12.2%
* od začátku roku
Rizikovost fondu
Rizikovost dle SRRI 5
Volatilita od počátku / 5 let 9.60% / 11.09%
Maximální / obvyklý propad -25.22 % / -2.09 %
Maximální / obvyklá doba propadu 1.82 roku / 0.31 roku
Beta 0.46
Cílové trhy
Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Informovaný nebo pokročilý investor
Investiční horizont minimálně 4 roky
Investiční cíl Ochrana či růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika 5