Aberdeen Global - Chinese Equity

LU0231483743
Měna fondu:
USD
Třída aktiv:
akciové
Region:
Asie
Správce:
Poslední kurz:
50.6254 (10.2.2021)
Vznik fondu:
21.8.2012
Manažerský poplatek:
1.75 %
Dokumentace:
Výkonnost fondu
Kumulovaná
30 dní 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let 7 let 10 let
10.2% 35.5% 44.3% 47.2% 136.0% 94.1% 0.0%
Anualizovaná
3 roky 5 let 7 let 10 let
13.8% p.a. 18.7% p.a. 9.9% p.a. 0.0% p.a.
Za jednotlivé roky
2021 2020 2019 2018 2017 2016
5.9% 8.6% 18.0% -12.3% 33.1% 0.6%
* od začátku roku
Rizikovost fondu
Rizikovost dle SRRI 6
Volatilita od počátku / 5 let 16.34% / 17.36%
Maximální / obvyklý propad -32.41 % / -19.99 %
Maximální / obvyklá doba propadu 2.32 roku / 1.09 roku
Beta 0.85
Cílové trhy
Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Informovaný nebo pokročilý investor
Investiční horizont minimálně 5 let
Investiční cíl Ochrana či růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika 6