Aberdeen Global Indian Equity Fund

LU0231490524
Měna fondu:
USD
Třída aktiv:
akciové
Region:
Asie
Správce:
Poslední kurz:
193.5264 (12.2.2021)
Vznik fondu:
16.11.2011
Manažerský poplatek:
1.75 %
Dokumentace:
Výkonnost fondu
Kumulovaná
30 dní 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let 7 let 10 let
8.7% 30.1% 14.8% 12.1% 67.3% 97.7% 0.0%
Anualizovaná
3 roky 5 let 7 let 10 let
3.9% p.a. 10.8% p.a. 10.2% p.a. 0.0% p.a.
Za jednotlivé roky
2021 2020 2019 2018 2017 2016
2.4% -8.6% -1.5% -5.0% 34.0% -2.0%
* od začátku roku
Rizikovost fondu
Rizikovost dle SRRI 6
Volatilita od počátku / 5 let 19.97% / 20.06%
Maximální / obvyklý propad -38.99 % / -8.74 %
Maximální / obvyklá doba propadu 2.85 roku / 0.16 roku
Beta 0.84
Cílové trhy
Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Informovaný nebo pokročilý investor
Investiční horizont minimálně 5 let
Investiční cíl Ochrana či růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika 6