Aberdeen Global - Emerging Markets Bond (EUR)

LU0376989207
Měna fondu:
EUR
Třída aktiv:
dluhopisové
Region:
Globální rozvíjející se trhy
Správce:
Poslední kurz:
144.1460 (12.2.2021)
Vznik fondu:
07.10.2010
Manažerský poplatek:
1.50 %
Dokumentace:
Výkonnost fondu
Kumulovaná
30 dní 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let 7 let 10 let
-1.0% 5.0% -0.8% -2.9% 23.8% 14.1% 34.3%
Anualizovaná
3 roky 5 let 7 let 10 let
-1.0% p.a. 4.4% p.a. 1.9% p.a. 3.0% p.a.
Za jednotlivé roky
2021 2020 2019 2018 2017 2016
-1.3% -4.5% 9.4% -11.0% 9.3% 10.6%
* od začátku roku
Rizikovost fondu
Rizikovost dle SRRI 5
Volatilita od počátku / 5 let 9.65% / 11.21%
Maximální / obvyklý propad -26.26 % / -2.13 %
Maximální / obvyklá doba propadu 3.07 roku / 0.32 roku
Beta 0.46
Cílové trhy
Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Informovaný nebo pokročilý investor
Investiční horizont minimálně 4 roky
Investiční cíl Ochrana či růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika 5