Aberdeen Global - Japanese Equity (JPY)

LU0476876247
Měna fondu:
JPY
Třída aktiv:
akciové
Region:
Japonsko
Správce:
Poslední kurz:
33899.6238 (12.2.2021)
Vznik fondu:
04.9.2012
Manažerský poplatek:
1.92 %
Dokumentace:
Další třídy fondu
Podobné fondy
Výkonnost fondu
Kumulovaná
30 dní 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let 7 let 10 let
3.1% 18.9% 18.7% 5.4% 44.2% 64.8% 0.0%
Anualizovaná
3 roky 5 let 7 let 10 let
1.8% p.a. 7.6% p.a. 7.4% p.a. 0.0% p.a.
Za jednotlivé roky
2021 2020 2019 2018 2017 2016
0.5% 0.7% 8.1% -23.2% 17.9% -1.4%
* od začátku roku
Rizikovost fondu
Rizikovost dle SRRI 6
Volatilita od počátku / 5 let 16.74% / 16.94%
Maximální / obvyklý propad -37.59 % / -15.89 %
Maximální / obvyklá doba propadu 2.84 roku / 0.62 roku
Beta 0.86
Cílové trhy
Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Informovaný nebo pokročilý investor
Investiční horizont minimálně 5 let
Investiční cíl Ochrana či růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika 6