Aberdeen Global - Japanese Equity (EUR)

LU0476876759
Měna fondu:
EUR
Třída aktiv:
akciové
Region:
Japonsko
Správce:
Poslední kurz:
15.9806 (12.2.2021)
Vznik fondu:
21.8.2012
Manažerský poplatek:
1.50 %
Dokumentace:
Další třídy fondu
Podobné fondy
Výkonnost fondu
Kumulovaná
30 dní 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let 7 let 10 let
3.0% 18.7% 17.8% 4.1% 40.6% 60.2% 0.0%
Anualizovaná
3 roky 5 let 7 let 10 let
1.3% p.a. 7.1% p.a. 7.0% p.a. 0.0% p.a.
Za jednotlivé roky
2021 2020 2019 2018 2017 2016
0.5% 0.2% 8.0% -23.5% 17.6% -2.4%
* od začátku roku
Rizikovost fondu
Rizikovost dle SRRI 6
Volatilita od počátku / 5 let 16.67% / 16.98%
Maximální / obvyklý propad -38.23 % / -16.29 %
Maximální / obvyklá doba propadu 2.84 roku / 0.62 roku
Beta 0.87
Cílové trhy
Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Informovaný nebo pokročilý investor
Investiční horizont minimálně 5 let
Investiční cíl Ochrana či růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika 6