Aberdeen Global Japanese Smaller Comp. Fund (JPY)

LU0476876833
Měna fondu:
JPY
Třída aktiv:
akciové
Region:
Japonsko
Správce:
Poslední kurz:
221237.7481 (12.2.2021)
Vznik fondu:
19.5.2010
Manažerský poplatek:
1.92 %
Dokumentace:
Výkonnost fondu
Kumulovaná
30 dní 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let 7 let 10 let
1.6% 19.4% 10.6% 9.5% 61.6% 92.1% 234.0%
Anualizovaná
3 roky 5 let 7 let 10 let
3.1% p.a. 10.1% p.a. 9.8% p.a. 12.8% p.a.
Za jednotlivé roky
2021 2020 2019 2018 2017 2016
-0.3% -7.7% 10.8% -16.4% 24.5% 0.0%
* od začátku roku
Rizikovost fondu
Rizikovost dle SRRI 6
Volatilita od počátku / 5 let 16.59% / 17.26%
Maximální / obvyklý propad -35.23 % / -10.78 %
Maximální / obvyklá doba propadu 2.68 roku / 0.53 roku
Beta 0.65
Cílové trhy
Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Informovaný nebo pokročilý investor
Investiční horizont minimálně 5 let
Investiční cíl Ochrana či růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika 6