Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies

LU0476877054
Měna fondu:
EUR
Třída aktiv:
akciové
Region:
Japonsko
Správce:
Poslední kurz:
30.7185 (12.2.2021)
Vznik fondu:
21.8.2012
Manažerský poplatek:
1.50 %
Dokumentace:
Výkonnost fondu
Kumulovaná
30 dní 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let 7 let 10 let
1.6% 19.2% 9.7% 8.5% 58.2% 87.1% 0.0%
Anualizovaná
3 roky 5 let 7 let 10 let
2.7% p.a. 9.6% p.a. 9.4% p.a. 0.0% p.a.
Za jednotlivé roky
2021 2020 2019 2018 2017 2016
-0.3% -8.2% 10.8% -16.5% 24.2% -1.0%
* od začátku roku
Rizikovost fondu
Rizikovost dle SRRI 6
Volatilita od počátku / 5 let 17.57% / 17.32%
Maximální / obvyklý propad -35.70 % / -10.83 %
Maximální / obvyklá doba propadu 2.72 roku / 0.37 roku
Beta 0.82
Cílové trhy
Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Informovaný nebo pokročilý investor
Investiční horizont minimálně 5 let
Investiční cíl Ochrana či růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika 6