Aberdeen Global - European Equity Income (EUR)

LU0505661966
Měna fondu:
EUR
Třída aktiv:
akciové
Region:
Evropa
Správce:
Poslední kurz:
225.2964 (12.2.2021)
Vznik fondu:
21.8.2012
Manažerský poplatek:
1.50 %
Dokumentace:
Výkonnost fondu
Kumulovaná
30 dní 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let 7 let 10 let
5.3% 6.4% -3.4% 7.5% 28.1% 23.8% 0.0%
Anualizovaná
3 roky 5 let 7 let 10 let
2.5% p.a. 5.1% p.a. 3.1% p.a. 0.0% p.a.
Za jednotlivé roky
2021 2020 2019 2018 2017 2016
2.0% -6.4% 16.6% -12.9% 5.9% 1.0%
* od začátku roku
Rizikovost fondu
Rizikovost dle SRRI 5
Volatilita od počátku / 5 let 13.61% / 14.50%
Maximální / obvyklý propad -35.25 % / -11.80 %
Maximální / obvyklá doba propadu 4.70 roku / 0.47 roku
Beta 0.81
Cílové trhy
Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Informovaný nebo pokročilý investor
Investiční horizont minimálně 5 let
Investiční cíl Ochrana či růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika 5