Aberdeen Global - Asia Pacific Equity (EUR)

LU0566486402
Měna fondu:
EUR
Třída aktiv:
akciové
Region:
Asie
Správce:
Poslední kurz:
15.4430 (11.2.2021)
Vznik fondu:
21.8.2012
Manažerský poplatek:
1.75 %
Dokumentace:
Další třídy fondu
Podobné fondy
Výkonnost fondu
Kumulovaná
30 dní 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let 7 let 10 let
10.0% 35.3% 31.6% 25.1% 96.4% 53.2% 0.0%
Anualizovaná
3 roky 5 let 7 let 10 let
7.8% p.a. 14.5% p.a. 6.3% p.a. 0.0% p.a.
Za jednotlivé roky
2021 2020 2019 2018 2017 2016
5.9% 1.3% 8.2% -14.0% 29.5% 2.2%
* od začátku roku
Rizikovost fondu
Rizikovost dle SRRI 6
Volatilita od počátku / 5 let 15.75% / 16.73%
Maximální / obvyklý propad -34.63 % / -13.94 %
Maximální / obvyklá doba propadu 3.12 roku / 1.11 roku
Beta 0.88
Cílové trhy
Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Informovaný nebo pokročilý investor
Investiční horizont minimálně 5 let
Investiční cíl Ochrana či růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika 6