Aberdeen Global - Latin American Equity (EUR)

LU0566486667
Měna fondu:
EUR
Třída aktiv:
akciové
Region:
Jižní Amerika
Správce:
Poslední kurz:
6.4739 (12.2.2021)
Vznik fondu:
21.8.2012
Manažerský poplatek:
1.75 %
Dokumentace:
Výkonnost fondu
Kumulovaná
30 dní 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let 7 let 10 let
3.5% 21.6% -14.4% -22.1% 57.4% -14.6% 0.0%
Anualizovaná
3 roky 5 let 7 let 10 let
-8.0% p.a. 9.5% p.a. -2.2% p.a. 0.0% p.a.
Za jednotlivé roky
2021 2020 2019 2018 2017 2016
3.7% -28.5% 8.2% -14.7% 25.6% 31.2%
* od začátku roku
Rizikovost fondu
Rizikovost dle SRRI 7
Volatilita od počátku / 5 let 27.99% / 31.28%
Maximální / obvyklý propad -63.92 % / -34.55 %
Maximální / obvyklá doba propadu 7.93 roku / 4.04 roku
Beta 1.31
Cílové trhy
Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Informovaný nebo pokročilý investor
Investiční horizont minimálně 5 let
Investiční cíl Ochrana či růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika 7