Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond (EUR)

LU0619785693
Měna fondu:
EUR
Třída aktiv:
dluhopisové
Region:
Asie
Správce:
Poslední kurz:
9.9780 (12.2.2021)
Vznik fondu:
21.8.2012
Manažerský poplatek:
1.00 %
Dokumentace:
Výkonnost fondu
Kumulovaná
30 dní 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let 7 let 10 let
0.5% 11.6% 9.3% 1.8% 8.9% 0.7% 0.0%
Anualizovaná
3 roky 5 let 7 let 10 let
0.6% p.a. 1.7% p.a. 0.1% p.a. 0.0% p.a.
Za jednotlivé roky
2021 2020 2019 2018 2017 2016
-0.1% -2.0% -0.5% -6.4% 7.2% -2.8%
* od začátku roku
Rizikovost fondu
Rizikovost dle SRRI 4
Volatilita od počátku / 5 let 4.99% / 5.70%
Maximální / obvyklý propad -20.07 % / -10.83 %
Maximální / obvyklá doba propadu 7.77 roku / 4.03 roku
Beta 0.19
Cílové trhy
Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Informovaný nebo pokročilý investor
Investiční horizont minimálně 3 roky
Investiční cíl Ochrana či růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika 4